Foucault News

News and resources on French thinker Michel Foucault (1926-1984)

Kurtuluş, G. & İnci, M. (2023). NEOLİBERALİZMİN BORÇLU İNSANINA DAİR ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEMENİN ÇÖZÜMLEMESİ: SQUID GAME, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 44 (2) , 303-315 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/muiibd/issue/74273/1225246

Abstract
Neoliberal politikalardan hareketle, finansın artan rolü ve borçlu bireyin normalleştirilmesi üzerine tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, neoliberalizmin inşası üzerine yapılan eleştirel çalışmalar artık sadece akademik araştırmalarla sınırlı kalmamakta; günümüz iletişim araçları aracılığıyla sayıca artmaktadır. Bunun çarpıcı bir örneği, 2021 yılının Eylül ayında bir dijital platform aracılığıyla yayına giren Squid Game dizisidir. Dizide Güney Kore’nin gerçek bir borç krizi yaşadığı yansıtılmaktadır. Aynı zamanda, neoliberalizm altında yoksullaşan bireylerin çaresizliği betimlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, neoliberalizmin borçlu insanının iktidar, para ve ölüm ilişkisi çerçevesinde diyalektik bir çözümlemesini ortaya koymaktır. Bu çözümleme, Güney Kore ekonomisinde yaşanan neoliberal dönüşüm sürecini temel almakta ve Squid Game dizisindeki oyun metaforu ile ilişkilendirmektedir.

Keywords
Borç, Foucault, İktidar, Oyun, Para, Squid Game

A critical analysis of the neoliberal debtor: Squid Game

Abstract
Debates continue on the increasing role of finance and the normalization of the debtor individual based on neoliberal policies. Critical studies on the construction of neoliberalism are no longer limited to academic research; increasing through mass media. A dramatical example is the Squid Game series, which was released on a digital platform in September 2021. It is reflected in the series that South Korea is experiencing a real debt crisis. At the same time, the helplessness of individuals impoverished through neoliberalism is depicted as a cause and effect relationship. The aim of this study is to present a dialectical analysis of the debtor of neoliberalism within the framework of the relationship among power, money, and death. This analysis is based on the neoliberal transformation process in the South Korean economy and relates it to the game metaphor in the Squid Game series.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: